voda za piće - izvor života jedinstveno, novo bez analoga u svetu!

You can read this page on your own language >>>

Tel. +381 63 7049262
voda@vodenidoktor.com

Struktura vode - zašto je ona važna

Strukturirana voda se naziva raznim imenima: živa voda, pravilna voda, pi voda, endogena voda, ...

  1. Pi voda - energija života
  2. Pi voda - superstruktura
  3. Pi voda - važe zdravlje
  4. Pi voda i kozmetika
  5. Gde ima još informacija o pi vodi

1. Pi voda - energija života

Sva živa bića bez izuzetaka sadrže značajnu količinu vode. Bez vode je nemoguća razmena materija, kao i razmena informacija izmedju ćelija organizma. Za sve životno važne procese, koji se odvijaju u našem organizmu, potrebna je vodena sredina. Ta sredina mora biti aktivna kako bi se informacije prenosile brzo i efikasno.
Tu važnu sredinu čini pi voda - energetski mikrogrupisana i strukturirana voda, koja obezbedjuje razmenu informacija izmedju ćelija.

Japanski naučnici nakon 30 godina ispitivanja i mnogobrojnih eksperimenata radi dobijanja Pi vode uspeli su da ostvare uredjaj koji "oživljava" vodu i učini je onakvom kakva je potrebna organizmu za odvijanje svih važnih životnih procesa
To je voda koja se u svetu naziva Real water (realna voda) ili Living water (živa voda). To je Pi voda - savršena vod, njene fizičko-hemijske osobine su najbliše osobinama endogene vode, koji stvara organizam u svojim oksido-redukcionim reakcijama, upravo zato da bi ona što efikasnije izvršila svoju transportnu funkciju.

Fotografija energetske aure vode, snimljena Kirlijanovom kamerom.

Fotografija aure vode iz vodovoda

Fotografija aure pi vode

Vidi se da pi voda ima silnu auru, a to je svetlucanje oko objekta, visokofrekventna korona u vidu pražnjenja hiljada mikro-munja, od čega i potiče svetlucanje tj. aura. očigledno je da voda ima energetsko polje..

Uporedjivanje obrazaca vode dobijenih testom 17O-NMR


Frekvencija - 64 Hz


Frekvencija - 87 Hz


Frekvencija - 128 Hz

2. Pi voda - superstruktura

Pi vida - energetski mikrogrupirana, strukturirana voda, koja obezbedjuje razmenu informacija izmedju živih ćelija organizma. Drugim rečima, to je voda dobijena van organizma čoveka, koja ima karakteristike kao i voda koju sam organizam stvara u boihemijskim procesima oksidacije - endogena voda.

Šta je to struktura Pi vode?

Molekul vode sastoji se od jednog atoma kiseonika i dva atoma vodonika. (sl. 1):



Sl.1


Sl.2
Kako se formira takav molekul?
1. Atom vodonika sadrži jedan proton kao pozitivno naelektrisano jezgro i jedan elektron koji kruži u orbiti oko jezgra.
2. Atom kiseonika takodje ima pozitivno naelektrisano jezgro koje sadrži 8 protona (i još 8 neutrona) oko koga u tri orbite kruži 8 elektrona. Spoljašnja orbita ima dovoljno potencijala da privuče još 2 elektrona od drugih elemenata iz spoljašnje sredine. U tome se ogleda visoka reaktivnost kiseonika.
3. Ova dva elektrona atom kiseonika privuče od od strane dva atoma vodonika, pri čemu ne otpušta ni jezgro vodonika - stvara se molekul vode tj. jedinjenje VODA.
4. Kao rezultat imamo molekul vode Н2О, sastavljenog iz jednog atoma kiseonika i dva atoma vodonika. (sl. 1). Atomi vodonika dali su atomu kiseonika 2 elektrona, ostala su jezgra sa pozitivnim naelektrisanjem (" + " na sl. 2), dok se kod atoma kiseonika sada nalazi višak dvaju negativnih elektrona (dva " - " na sl. 2).
Nastali molekul ima 4 nova centra za dalje moguće veze sa drugim bilo elementima bilo molekulima. Ove 4 "kuke" privlače druge molekule vode (sl. 3.), plusevi idu na minuse i obrnuto, stvarajući čudesnu strukturu, od koje potiče sav živi svet. Ove medjumolekurarne sile nisu toliko jake kao unutar atomske sile, ali su ipak dovoljne da molekule vode održe u medjusobnoj vezi. Stoga voda ima niz osobina i anomalija upravo zahvaljujući ovoj mogućnosti povezivanja njenih molekula.


Рис.3


Рис.4


Рис.5

Na sl. 3. molekul u centru ima 4 naelektrisana dela (2 + i 2 -) koji privlače sledeća 4 molekula. Svaki od tih molekula takodje ima slobodna naelektrisanja kojima privlači druge molekule. Takvim procesom nastavlja se dalje formiranje molekularnog polimera vode koji se nazivaju i klasteri, sl. 6 i 7. To se naziva struktura vode.



Рис.6


Рис.7
Verovatnoća formiranja većih ili manjih klastra zavisi od mnogih faktora, temperature, pritiska, drugih molekula ili jona u dotičnoj vodi.

Evo nekoliko zaključaka:
Zašto je potrebna strukturirovana voda? Njena praktična primena.

Potražimo odgovor izdaleka. Šta je to "lekovita voda", živa, realna, pravilna, pi... voda? Lekovita voda koja samostalno izvire iz podzemnih izvora, ima lekovita svojstva ne samo zato što sadrži rastvorene minerale i gasove, nego i zbog njene molekularne strukture,zadobijenu proticanjem kroz majku Zemlju. Dokazano je da veštački rastvori vodesa istim sadržajem soli, minerala i gasova kao izvorskavoda, nema tu lekovitost kao prirodna voda sa lekovitog izvora. A to je zbog toga što ta izvorska voda ima strukturu. Ali ta se struktura održava relativno kratko vreme, zato i lekovita voda gubi svoja svojstva posle nekog i to relativno kratkog vremena. To jest takva voda daje najbolji efekat ako se koristi neposredno na izvoru, inače ne bi postojale lekovite banje, svako bi mogao da je napravi kod kuće dovoženjem takve vode. Strukturirovanost vode postepeno opada i za nekoliko meseci se gubi.

Ako se pod mikroskopom uveliča 2000 puta kap vode sa izvora, vide se tačkaste mrlje,nalik na pahuljice, u toku do 24 časova. Potom se gube. To nisu nečistoće, niti minerali to su složeni klasteri molekula vode. Takve forme vide se i u vodenjaku novorodjenčadi i njihovim ćelijama, koje su potpuno ispunjene strukturirovanom vodom. Kod odraslih ljudi se takodje vide te pahuljice, ali im je koncentracija znatno manja. I što je čovek stariji koncentracija je sve manja. Izuzetak su narodni iscelitelji, potpuno verujući sveštenici (sveta lica) i vernici, jogi kod kojih se sa starošću čak i povećava koncentracija "pahuljica". Američki naučnici su dokazali da svaka čiva ćelija ima unutar sebe, odredjenu količinu strukturirane vode. Kada se takva ćelija unese u vodu koja sadrži štetne materije, ona se odmah okruži svojom strukturiranom vodom i tako štiti sebe.

Što se tiče bolesnih ili povredjenih ćelija, one sadrže u sebi visok procenat ne-strukturirane vode i stoga su nesposobne da obrazuju zaštitni štit od molekula strukturirane vode, zbog čega brzo uginu kada se nadju u nepovoljnim uslovima. Lekovito dejstvo sveže struturirane vode je u tome što zamenjuje ćelijsku vodu obolele ćelije i time joj daje veću snagu za opstanak, povećava životni vek i efikasnost njenog rada. To se odnosi na sve ćelije organizma, čime se on osposobljava na samostalno gašenje patoloških ognjišta.

Iz navedenog sledi da voda dobijena iz Zemlje vestačkim putem a zatim razlivena u flaše, više ne može da ima ona kvalitetna svojstva kao voda koja sama izvire iz Zemlje. I zato voda daleko od svog izvorišta više nema onu pozitivnost, obzirom kroz šta sve ne prolazi dok stigne do kupca.

Informaciono pamćenje pi vode
Voda je jedinstvena substanca na Zemlji. Svakodnevno svuda prisutna u našem životu, mi čak i ne mislimo o njoj - šta je to? A to je jedna od najvećih misterija prirode!
Voda poseduje sposobnost - pamćenje informacije. Mnogima je to za neverovanje - ali i samo čitanje ovog materijala je zasnovano na tom principu. Mi pamtimo, znamo, stvaramo i živimo, jer sadržimo 70% vode koja nam to omugućava. Neka bilo ko kaže da to nije tako i žašto nije - u niše navedenoj formi za komentar. Voda nosi sve informacije i pozitivne i negativne. Razna šaputanja, bajanja, vračanja nad vodom, a nije daleko od toga i održanje zdravice sa dignutom čašom govore da su ljudi odvajkada uvideli tu osobinu vode. Nije slučajno poreklo reči "vrač" (sto na ruskom znači lekar) iz staro-ruskog jezika što je značilo "onaj koji leči vodom". I kod nas postoji pojam vrač ili vračara, koji tako nešto rade nad vodom. Ili korišćenje vode koju sveštenik osveti molitvama nad njom. Ti primeri iz realmog šivota govore da tu nešto ima - a to je pamćenje vode!
Zato da bi u punoj meri koristili ovu životnu osobinu vode, mi treba da živimo pored planinskog nezagadjenog izvora pa da budemo zdravi i dugo živimo, ili da pokušamo u nekoj meri da napravimo živu pi vodu tamo gde stanujemo.
Da li se pri korišćenju pi vodejavljaju neke vidne promene na čoveku?
Svaki čovek je - jedinstvena tvorevina Prirode. Na sveti nema i ne može biti ničeg univerzalnog. Korišćenje pi vode je samo korak ka nečemu, ali rezultat ne mora biti isti za sve. To je isto kao i prijem lekova, hrane... Sve je individualno. Ali kod svih korisnika pi vode pokazali su se sledeći rezultati: Ovo su iskazi svih koji su duže vremena koristili pi vodu. Ima i drugih - prestaju glavobolje, naročito pri stalmom radu uz kompjuter, normalizuje se krvni pritisak, povećava radna sposobnost, normalizuje se nivo šećera u krvi kod obolelih od dijabetisa.

5. Dopunske informacije o PI (živoj) vodi

Evo nekoliko izdanja knjiga od svetski renomiranih autora:


1. "The miracle of Pi-water". Autor - Shinji Makino (Doctor of Science, The chief director of the Association for Research and Propagation of Bio Energy Systems).
2. "High Energy Pi-water Overcomes Cancer". Autor - Takashi Tsurumi (Medical Doctor, The director of Tsurumi clinic Japanese).
3. "Pi-water: The Water of Life". Autor - Shinji Makino.
4. "How To Keep Fit With Pi-Water". Autor - Noboru Iijima (Professor emeritus of St.Marianna University School of Medicine, The president of the Association for Research and Propagation of Bio Energy Systems).
5. Na ovim sajtovima ima detaljnih opisa o PI vodi: www.wonyong.co.kr, www.acm-pi.co.jp
6. Na sledećim linkovima date su razne video prezentacije o živoj vodi:

http://www.youtube.com/watch?v=8X2zNI4bvZw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qqVQtXVeJIE

http://www.youtube.com/watch?v=DNuRRKVyrh0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rjBQMbMhWtg


Ovde možete ostaviti vaš komentar, ocenu ili pitanje
Vaša email adresa Na ovaj email dobićete odgovore posetilaca.
Unesite znak d8 ->



Created 2010-2017 by Gloryon d.o.o. | All Rights Reserved | () | Hosted by HostGator